Badrumsrenovering

     Ett badrum säger mycket om hur en människa är och ses idag som mer än bara ett ställe att borsta tänderna på. Dagens badrum ska vara både trivsamma, funktionella och lyxigt utformade.
     En badrumsrenovering är oftast ett stort projekt som ställer höga kvalitetskrav och kräver yrkeskunniga, skickliga hantverkare, något som alla på ILB Gruppen är.

 

Hur går en badrumsrenovering till?

Etablering: förberedande åtgärder görs, som att ställa in maskiner och verktyg samt täcka golvet med skyddspapp.

Demontering: All fast och lös inredning plockas bort, detta inkluderar toalettstol, armaturer, element, väggskåp m.m. Vattenledningsrören förses med avstängningsventil. Rören byts ut, men möjlighet finns att spara detaljer som blandare, tvättställ etc.

Rivning: Ytskiktet, d.v.s. kakel, våtrumsmatta etc. rivs. Rivningsarbetets omfattning varierar beroende på om avloppsrören behöver bytas ut eller inte.

Återuppbyggnad: Sedan ska allt byggas upp enligt kundens önskemål. Det kan inkludera nya väggar och nytt golv om det varit uppbrutet.

Underarbete: I den här fasen spacklas väggar, golv och eventuellt tak för att få en hållfast och jämn yta att arbeta med.

Tättskikt: En av de viktigaste delarna av en badrumsrenovering är att fuktspärrar appliceras på ett korrekt sätt på väggar, golv och skarvar.
Kakelsättning och fogning: Som ett av de sista arbetsmomenten sätts kakel och klinker, som fogas med fogmassa.

Komplettering: Nya eller befintliga delar av interiören sätts på plats, inklusive blandare, toalettstol, kromande vattenrör m.m. I samma fas genomförs elinstallationer.

Avetablering: Arbetet är nu klart och byggavfallet transporteras bort.